Edat Mitjana

Edat Mitjana en llatí

Primera Edat Mitjana

Prosa: Cartes d’Abelard i Heloïsa (1079-1142)

Poesia goliàrdica: poesia profana en llatí que sorgeix a Alemanya, França, Anglaterra i Espanya, entre els segles XI i XIII. Sorgeix en un ambient culte de boca de clergues i estudiants que coneixen la retòrica llatina i ridiculitzen la seriositat dels himnes litúrgics i canten l’amor sensual, el vi i la gresca. Són cants adreçats as mateixos que els creen pq tenen un registre massa culte. També tenen una versió més refinada, signada per personatges més dignes.

Carmina Cantagibrensia (Vall del Rin, s.XI)

Carmina Burana (Alemanya, França i Anglaterra)

Edat Mitjana: literatures en llengua vernacla

Cantars de gesta:

Beowulf – Data: prop del 800,  Llengua: anglès

Cançó de Rotllà – Data: finals del segle XI, Llengua: francès

Poema de Mio Cid – Data: 1040, Llengua, castellà

Cant dels Nibelungs – Data: 1200, Llengua:, alemany

Roman de la Rose – Data: segle XIII Llengua,  francès

 

Novel·les:

Tristany i Isolda

Data: diferents versions entre els segles XII i XIII

Llengua: francès, alemany

Chretien de Troyes (Matèria de Bretanya)

-Erec

-El cavaller de la carreta

-El cavaller del lleó

-El conte del Graal

Data: entre 1160 i 1190

Llengua: francès

Teatre medieval:

Religiós: els misteris / els miracles

Profà: les farses

 

POESIA TROBADORESCA

350 trobadors (Guilhem de Peitieu, Bernat de Ventadorn, Jaufré Rudel, Marcabrú, Arnaut Daniel, Guillem de Berguedà, Peire Vidal, Guillem de Cabestany)

Data: 1100-1300; moment àlgid 1162-1213

Llengua: Provençal

Cantigas d’amor, cantigas d’amigo (gallec)

 

PRERENAIXEMENT

Segles XII-XIV, Llengua toscana (futur italià)

Dolce estilo nuovo: Nova poesia lírica

Data: durant els anys 1280 i 1310

Autors: Guido Cavalcanti, Guido Guinizelli

Petrarca (1304-1374): Canzoniere

Dante (1265-1321): La Divina Comèdia

Giovanni Bocaccio (1313-1375) El decameró

Geoffrey Chaucer (1340-1400), Contes de Canterbury, anglès

 François Villon

 

SEGLE XV: Renaixement

 Ausiàs March (1397-1459), Poesia, català

Joanot Martorell, Tirant lo Blanc (1490), català

Anònim, Lazarillo de Tormes, castellà

Fernando de Rojas, La Celestina, (1499) castellà