General

FIGURES RETÒRIQUES

Petit diccionari de figures retòriques.

Pot ser útil per reconèixer allò que llegim i per usar-les quan escrivim.