Venjança, poder, ambició: el teatre de William Shakespeare.

8940203

 

TALLER: ”VENJANÇA, AMBICIÓ, PODER:EL TEATRE DE WILLIAM SHAKESPEARE

Professora:M. Lluïsa Gasulla

Sessions: 9

Descripció del taller

Llegirem tres de les obres de teatre més importants i conegudes de Shakespeare: “Hamlet”, Macbeth” i “El rei Lear”. Analitzarem les escenes essencials  de cadascuna de les obres per tal de descobrir que l’estructuració  dels actes, els ambients que es creen i la construcció dels personatges són el que converteixen el teatre de Shakespeare en el cim del teatre universal.

Estudiarem els personatges principals de cada obra a partir de les seves pròpies paraules, dels seus actes i del que pensen sobre ells la resta de personatges.

 

Objectius

Entendre les complexitats i l’evolució dels protagonistes de les tres obres relacionant-ho amb la temàtica de cada obra.

Gaudir del descobriment del teatre de William Shakespeare a través de  la lectura  i amb l’estudi d’uns  personatges que mostren la universalitat de les emocions humanes.

Descobrir perquè el teatre shakespearià mostra valors que són absolutament actuals i vàlids en el nostre temps.

 

Contingut de les sessions

 

WILLIAM SHAKESPEARE. L ‘home i el teatre. (sessió 1). La trajectòria vital i el teatre de William Shakespeare.

HAMLET- Explicació de la trama general de l’obra. Lectura, anàlisi i discussió a classe del significat , interpretacions i importància de les principals escenes. Estudi de la personalitat i posterior evolució del personatge principal (canvi del trajecte vital, indecisió, la venjança). Les repercussions en altres personatges.

 

MACBETH- Explicació de la trama general de l’obra. Lectura, anàlisi i discussió a classe del significat , interpretacions i importància de les principals escenes. Estudi de la personalitat i posterior evolució dels personatges principals: Macbeth i Lady Macbeth. Estudi sobre el mal i sobre les conseqüències d’una ambició de poder que genera una espiral de violència .

 

EL REI LEAR- Explicació de la trama general de l’obra. Lectura, anàlisi i discussió a classe del significat , interpretacions i importància de les principals escenes. Estudi de la personalitat i posterior evolució dels personatges principals: El rei Lear i les tres filles. El poder de la paraula: l’adulació. La pèrdua i canvi dels valors. Les relacions amor-odi entre pares i fills. La vellesa i la complexitat de les relacions familiars.

 

VISUALITZACIÓ DE FRAGMENTS CINEMATOGRÀFICS DE LES OBRES ESTUDIADES-

 

Metodologia

En el taller s’exposaran els continguts generals de l’autor i de cada obra  i es llegiran i comentaran en grup fragments seleccionats de les obres proposades. Es discutiran i es proposaran interpretacions sobre el significat i la validesa dels temes, valors i  personatges estudiats.

Com a suport didàctic s’utilitzaran presentacions en forma de power-point i es visualitzaran fragments de pel·lícules o reportatges relacionats amb els continguts.